Trải nghiệm khách hàng

2701-2021
Chia sẻ

Tiếng gió hú trên đỉnh núi

Bể đầu tay của Khải Bình nhận thi công được khách hàng đánh giá rất cao. Với sự tin tưởng tuyệt đối và cũng là lựa chọn cuối cùng của khách hàng sau nhiều lần tìm hiểu.

Thông số sản phẩm:
 • Bể siêu trong VIV 180x55x55cm (15 ly)
 • Outflow - Inflow VIV phi 17
 • 2 3 Đèn Netlea D130v
 • Nền, cốt nền, doping Netlea
 • Vật liệu lọc Netlea S Ring, Triton Ring
 • Chiller Teco
Thông tin chi tiết
2701-2021
Chia sẻ

Sân gofl trong lòng Hà Nội

Bể đầu tay của Khải Bình nhận thi công được khách hàng đánh giá rất cao. Với sự tin tưởng tuyệt đối và cũng là lựa chọn cuối cùng của khách hàng sau nhiều lần tìm hiểu.

Thông số sản phẩm:
 • Bể siêu trong VIV 190x50x50cm (19 ly)
 • Outflow - Inflow VIV phi 16
 • 2 2 Đèn Netlea D130v
 • Nền, cốt nền, doping Netlea
 • Vật liệu lọc Netlea S Ring, Triton Ring
 • Chiller Teco
Thông tin chi tiết